Brak obowiązku zwrotu bonifikaty przez spadkobierców

Brak obowiązku zwrotu bonifikaty przez spadkobierców

Kancelaria reprezentowała przed sądem w sporze z miastem spadkobierców osoby, która nabyła lokal z bonifikatą o jej zwaloryzowany zwrot. Sprawa na ówczesny czas miała charakter precedensowy. Na etapie postępowania apelacyjnego z apelacji miasta, została wydana uchwała Sądu Najwyższego, która w całości była zbieżną z dotychczasową argumentacją prezentowaną przez Kancelarię, co przypieczętowało sukces.