Czy można wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Czy można wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Kancelaria uczestniczyła w sporze zakończonym sukcesem o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sądy prawomocnie uznały, iż oprócz możliwości podważania uchwał przewidzianych w Kodeks spółek handlowych (art. 249 i 252 k.s.h.) istnieje również możliwość oparcia powództwa o treść dyspozycji art. 189 k.p.c. w zakresie ustalenia nieistnienia uchwały.