Karta pojazdu

Karta pojazdu

Prowadzący kancelarię jako jeden z pierwszych w Polsce, z daleko posuniętej ciekawości zawodowej , zajmował się z sukcesami sprawami o zwrot kwot bezpodstawnie uiszczonych za karty pojazdów. W sprawach tych istniały dwie drogi dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi oraz zapadały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.