Niezasadne nałożenie mandatu na 16 – letniego kierowcę czterokołowca lekkiego

Niezasadne nałożenie mandatu na 16 – letniego kierowcę czterokołowca lekkiego

Kancelaria uczestniczyła w sporze o niezasadne nałożenie mandatu na osobę małoletnią kierującą tzw. czterokołowcem lekkim (typ L6e) na podstawie karty motorowerowej. Sprawa była związana ze zmianą ustawy o kierujących pojazdami i wprowadzeniem nowej kategorii AM, która uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim w miejsce dotychczasowej karty motorowerowej. Mandat został prawomocnie uchylony.