Adwokat Grzegorz Kucharczyk

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym.

W 2008 roku ukończył etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim z najwyższym wynikiem.

Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

W dotychczasowej pracy zawodowej zatrudniony między innymi w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

Od 2009 r. partner w kancelarii Górecki i Partnerzy Adwokaci i Doradca Podatkowy Spółka Partnerska w Gorzowie Wlkp.

Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. oraz Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. z zakresu: prawa pracy, prawa mediów, postępowania administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zagadnień z zakresu prawa pomocy społecznej.

W pracy zawodowej świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa odszkodowań, prawa pracy, z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, windykacji oraz prawa obrotu instrumentami finansowymi. W obrębie zainteresowań zawodowych pozostaje również prawo karne, w szczególności karne gospodarcze i karne skarbowe.

Doświadczenie

– posiada doświadczenie w pracy w organach wymiaru sprawiedliwości oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności osób fizycznych i spółek prawa handlowego;

– pełnomocnik i doradca w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi i karnymi;

– pełnomocnik w sprawach dotyczących odszkodowań osobowych i majątkowych, w tym przed zakładami ubezpieczeń;

– pełnomocnik lub doradca w sprawach rejestracji spółek;

– pełnomocnik przed organami administracji publicznej i w sprawach sądowoadministracyjnych;

– obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych i karnych skarbowych;

– autor opinii prawnych, projektów umów, regulaminów, uchwał, statutów oraz innych aktów prawnych;

– pełnomocnik i doradca w postępowaniach egzekucyjnych i windykacyjnych;

– pełnomocnik i uczestnik negocjacji oraz mediacji;

– pełnomocnik w pozasądowych formach rozwiązywania sporów.