Ryczałty za nocleg dla kierowców za spanie w kabinach ciężarówek

Ryczałty za nocleg dla kierowców za spanie w kabinach ciężarówek

Kancelaria uczestniczy lub uczestniczyła w wielu sporach przedmiotem których jest kwestia obowiązku zapłaty ryczałtów za nocleg według stawek przewidzianych dla sfery budżetowej dla
kierowców, którym nie zapewniono możliwości spania w warunkach hotelowych. Po ostatniej uchwale Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów, sytuacja zrobiła się dla przewoźników bardzo
poważna. Wcześniej Sąd Najwyższy oraz Sądy powszechne wydawały również orzeczenia korzystne dla przewoźników, przy czym większość z nich była korzystna dla kierowców. Sąd Najwyższy nie nadał tej uchwale mocy zasady prawnej. Przewoźnicy zrzeszają się w organizacje, celem przeciwdziałania skutkom wiążącym się z w/w uchwałą, w tym w ostatnim czasie zostało zlecone sporządzenie opinii prawnej, w której wskazano możliwości podważenia stanowiska wskazanego w w/w uchwale z odwołaniem się do prawa konstytucyjnego i europejskiego.