Stwierdzenie nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stwierdzenie nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kancelaria reprezentowała przed organami administracji publicznej oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym klienta w sprawie o stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa zakończyła się prawomocnym stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały w części objętej skargą.