Świadczenie pielęgnacyjne / specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne / specjalny zasiłek opiekuńczy

Kancelaria z sukcesem prowadziła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z urzędu sprawę o specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, która to nowelizacja legła u podstaw protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie w 2013 r. Na skutek w/w nowelizacji organy zaprzestały wypłaty dotychczasowych świadczeń pielęgnacyjnych. Kwestia rozpoznawana w w/w sprawie była również kwestią zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność określonych przepisów.