Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej lub na podstawie odrębnych zleceń w zakresie:

Prawa handlowego i gospodarczego – w szczególności: obsługa prawna przedsiębiorstw, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, zawiązywanie i rejestracja spółek, wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przygotowywanie analiz, opinii oraz projektów umów;
Prawa cywilnego – w szczególności: reprezentacja przed sądami, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowania osobowe i majątkowe, sporządzanie lub opiniowanie projektów umów, obrót nieruchomościami, zabezpieczenie wierzytelności, windykacja i egzekucja roszczeń, ochrona dóbr osobistych, umowy budowlane;
Prawa rodzinnego i spadkowego – w szczególności: podziały majątków, działy spadków, alimenty, władza rodzicielska, stwierdzenia nabycia spadków, zachowki.
Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – w szczególności: reprezentacja stron przed organami, instytucjami i sądami w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy z ZUS, doradztwo w zakresie stosunków pracodawca – pracownik, reprezentacja pracodawcy w relacjach z załogą, przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o pracę.
Prawa karnego, karnego skarbowego, karnego gospodarczego, karnego wykonawczego – w szczególności: reprezentacja stron i doradztwo w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.
Prawa administracyjnego – w szczególności: reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, postępowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, postępowania w zakresie dotacji unijnych, sprawy podatkowe.
Negocjacji i mediacji – w szczególności: reprezentowanie stron, bieżące doradztwo.
Współpracujemy również ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej.

Kancelaria prawna stale współpracuje z polskimi, a także zagranicznymi kancelariami, biegłymi rewidentami, księgowymi, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, komornikami, notariuszami, detektywami oraz specjalistami z zakresu windykacji. Kancelaria współpracuje również z biegłymi różnych specjalności z uprawnieniami biegłych sądowych.