Aktualności

Poznaj naszą opinię
sa

Karta pojazdu

By | Aktualności | No Comments

Prowadzący kancelarię jako jeden z pierwszych w Polsce, z daleko posuniętej ciekawości zawodowej , zajmował się z sukcesami sprawami o zwrot kwot bezpodstawnie uiszczonych za karty pojazdów. W sprawach tych…

Read More
statt

Czy można wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

By | Aktualności | No Comments

Kancelaria uczestniczyła w sporze zakończonym sukcesem o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sądy prawomocnie uznały, iż oprócz możliwości podważania uchwał przewidzianych w Kodeks spółek handlowych (art….

Read More