Nagrania jak inne dowody

Nagrania jak inne dowody

Sąd Najwyższy w ślad za Sądem Apelacyjnym uznał, iż tajne nagranie stanowi dowód jak każdy inny i nie powinno być odrzucone z zasady. Taki dowód podlega ocenie jak każdy inny. Brak jest bowiem warunków jakie należy spełnić, aby móc nagrać swojego rozmówcę i przedstawić dowód w sądzie.  Skoro nie ma formalnych zakazów, nie ma też przeszkód, aby takie wnioski dowodowe dopuszczać, chyba że naruszają one inne przepisy prawa np. tajemnicę korespondencji lub zawodową.